QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

于姓的天空

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 413|回复: 0

潍坊《北海于氏族谱》谱序欣赏

[复制链接]
发表于 2018-9-23 14:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

本次摘选家谱六世凤珍公康熙四十五年所撰“重修于氏族谱序“,该谱序摘选自重修于道光二十三年的潍坊《北海于氏族谱》。

微信图片_20180923133145.jpg

重修于氏族谱序

族之有谱,犹国之有史也。史不可一日不修,谱亦不可一日不修。何也?事之大小,虽有不同,其主于记载,则一而已。上古之世,人重氏族,不论贵贱,皆不忘其本,源自宗法不讲,而氏族之书渐放,失而不明。大家世胄稍知礼仪者,犹能述其得姓之本,传世之由。至于草野俗鄙之子,问其一世、二世以前,能举其名号,悉其行事者,不数数见也。使无谱以明之,则祖宗传于子孙者,无可知子孙之承乎,祖考者无可知,久之老成谢。而典籍失后之人,何以观焉。故曰谱不可一日不修也。

吾始祖讳麻者,自文登之赤山徙居于潍之辛阜,至祖退翁中式北闱始之城居,厥后人文蔚起,硕德叠兴,其族类殷繁难以数计,可谓积厚流长矣。吾族兄鸣岐者,惧老成之谢而典籍之失也,爰取其谱而修之。凡在乡者不能备述,凡在城者自退翁而下以及五世为之定其图画,列其支派兼录以传文,评其行事,使后之观者了若指掌,毫不容紊,诚仁人孝子之用心也。

今吾兄告逝已四十载矣,后吾兄而亡者又不知凡几矣。有人修其谱于前,无人修其谱于后,中道而废,此心何以安焉?予于是岁之春,因连年荒歉,贫老无能家居无事,合族之人虑谱牒之历久未修,无以传后,嘱予重为修缉以垂来兹。予念吾幼尝从鸣岐兄遊,族间存殁出处知之稍悉,不得已而任,为己责也。乃取前谱而阅之,知某为某之祖,恍若祖宗之临我于其上也;知某为某之父,恍若父兄之督我于其前也;知某为某之子若孙,恍若祖宗之泽远。而子孙之志不可不大,父兄之教先而子弟之率不可不谨也。

先儒有言曰,子孙不录其先人,是悖乱之行。吾何敢以悖乱自处焉。故于五世之前有为吾兄未及录者,为之访诸族长溯其源流,一一补入。其余五世以后有相继而亡者,亦必述其生平、随时,记载列之篇什。此谱立,而本支之分定为支、庶者,不得恃势以抗其本宗矣;此谱立,而长、幼之序明,为幼弟者不得恃强以欺其长兄矣;此谱立,而为祖为父者,若而人为子、孙者,若而人异姓、别族,不得窃其姓氏,假其名号,以乱我宗派矣。

国有国章,家有家法,后之观者,宜各奋砺,上以光祖宗之业,下以大子孙之传,幸勿自即匪类,以玷先人,庶于氏家声可永振于北海也哉!

珍,草茅俗儒,何敢言作。既不能进有益于国册,讵谓退有裨于家承。不过述所见闻,秉笔而书,以补吾兄之不逮焉耳。凡我族人,当谅苦心,勿责予无才,笑予无知,是则予之愿也夫!

康熙四十五年岁次丙戌重阳前三日

六世孙凤珍沐手书于平斋

岁次康熙丙戌六世孙凤珍纂述    合族校阅

十八世孙曰兴、二十世孙仁理虔心拜读断句

方家指正2018.9.23

微信图片_20180923133151.jpg
微信图片_20180923133155.jpg
微信图片_20180923133159.jpg

注:凤珍公:为六世,养志公孙,进科公长子,增广生。

微信图片_20180923142253.jpg
微信图片_20180923133204.jpg

(图文:于仁理)

5 h/ A8 i0 H9 k0 i9 B
快速回复 返回顶部 返回列表